2015 Lamborghini Huracán GT3已密鑼緊鼓出賽,

在意大利Monza賽道上,

Huracán GT3的V10引擎極為動聽!


未夠喉?睇埋以下廠方短片!

幕後花絮都有得睇